เมนู
  หน้าหลัก
  บริการ
  รูปภาพก่อนและหลังการทำหัตถการ
  การผ่าตัดโดยเลเซอร์
  อัตราค่ารักษา
  พญ.วิทัศศนา
  ประสบการณ์แพทย์หญิง
  บทสัมภาษณ์
  ติดต่อ
  แสดงความคิดเห็น หรือ แนะนำ
ADDRESS : 454 Charansanitwong 90 Rd.,
Bang-O , Bangplad,Bankok
10700 Thailand
Phone : +66(0)28790300(1-5)
Fax : +66(0)24357545,2879 0395
E-mail : Aestheticgynecology@yanhee.net
Website : http://kondommobil.com
Map :
ที่อยู่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-879 0300 (1-5)
แฟกซ์ 02-435 7545, 02-879 0395
อีเมล์ Aestheticgynecology@yanhee.net
เว็บไซต์ http://kondommobil.com
แผนที่ โรงพยาบาลยันฮี
Admin
ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์
24,000
ตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์
28,000
ตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร)โดยเลเซอร์
28,000
ตกแต่งช่องคลอด และตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร)โดยเลเซอร์
48,000
ตกแต่งรีแพร์/ช่องคลอดและตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์
48,000
ตกแต่งแคมเล็กและตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์
48,000
ตกแต่งปากช่องคลอด/รอยย่นปากช่องคลอด/ตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ โดยเลเซอร์
20,000
ผ่าตัดมดลูก (พักโรงพยาบาล 4 คืน) 90,000
ตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์
45,000
ตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 2 คืน) 160,000
ตกแต่งแคมเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์
56,000
ตกแต่งรีแพร์/ช่องคลอดทั้งสองด้านด้าน โดยเลเซอร์(พักโรงพยาบาล 3 คืน) 60,000
ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน)
85,000
ผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว 48,000
ฉีด G-spot 25,000
ฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าวหรือแคมใหญ่ **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ 2 จุด) ราคาจุดละ 30,000
เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด 28,000
เลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยไม่ต้องผ่าตัด ทำ 2 ครั้ง 45,000
เลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก หรือ เลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น ครั้งละ 18,000 คอร์สละ 45,000 ( ทำ 3 ครั้ง ) 45,000
Home       Services       Prices       Dr.Experience       Dr.Vitasna       Interview       Contact       Feedback / Suggestions       Copyright ©