เมนู
  หน้าหลัก
  บริการ
  รูปภาพก่อนและหลังการทำหัตถการ
  การผ่าตัดโดยเลเซอร์
  อัตราค่ารักษา
  พญ.วิทัศศนา
  ประสบการณ์แพทย์หญิง
  บทสัมภาษณ์
  ติดต่อ
  แสดงความคิดเห็น หรือ แนะนำ
ADDRESS : 454 Charansanitwong 90 Rd.,
Bang-O , Bangplad,Bankok
10700 Thailand
Phone : +66(0)28790300(1-5)
Fax : +66(0)24357545,2879 0395
E-mail : Aestheticgynecology@yanhee.net
Website : http://kondommobil.com
Map :
ที่อยู่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-879 0300 (1-5)
แฟกซ์ 02-435 7545, 02-879 0395
อีเมล์ Aestheticgynecology@yanhee.net
เว็บไซต์ http://kondommobil.com
แผนที่ โรงพยาบาลยันฮี
Admin

 

 

การทำเลเซอร์เพื่อฟื้นฟูช่องคลอด หรือ Laser Vaginal Rejuvation (LVR®)

การผ่าตัดช่องคลอดเพื่อความสวยงาม หรือ Designer Laser Vaginoplasty (DLV®)

ทำไมต้องทำผ่าตัดโดยเลเซอร์ ?

  • bullet_tickโลกของเราในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ เพื่อเอามาใช้ในงานด้านการแพทย์อย่างมากมาย ที่เห็นทั่วไปมักมีการนำเลเซอร์มาใช้ทางด้านศัลยกรรมความงาม ในส่วนของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ก็มีการนำเลเซอร์มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม
  • bullet_tickปัจจุบันมีการค้นพบว่าเลเซอร์บางชนิด เมื่อมีการปรับค่าความยาวคลื่นและพลังงานที่ตกกระทบบนเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม จะทำให้คอลลาเจนรอบๆเนื้อเยื่อนั้นมีการหดตัวในช่วงแรก และในระยะยาวจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเลเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบช่องคลอดมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดมีความกระชับมากกว่าเดิม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีใช้มีดผ่าตัดแบบดั้งเดิมกับเลเซอร์ ?

  • bullet_tickDr. Matlock ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่เบื้องหลังศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดและบริเวณปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ ได้กล่าวเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและการผ่าตัดโดยเลเซอร์ เขามีการเปรียบเทียบไว้ดังนี้  “ลองนึกดูว่า การนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดเปรียบเสมือนคุณพยายามที่จะเขียนชื่อของคุณด้วยการใช้ปากกา Mont Blanc แทนการเขียนด้วยการใช้มีดที่คุณใช้เวลารับประทานอาหาร”

 ประโยชน์ของเลเซอร์ในการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชคืออะไร?

จากข้อดีของเลเซอร์ดังกล่าวข้างต้นทาง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี จึงได้จัดให้มีบริการ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่

1) การใช้เลเซอร์ผ่าตัดกระชับช่องคลอด (แทนใบมีดแบบดั้งเดิม)

  • bullet_tickโดยมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ทําให้มีการสูญเสียเลือดน้อยลง ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอด และมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอด เหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม
  • bullet_tickหลังการผ่าตัดต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับหลังทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยวิธีดั้งเดิม เช่น งดการมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้บาดแผลที่ช่องคลอดฉีกขาด ได้แก่ ภาวะท้องผูก การไอ จาม การยกของหนักและกีฬาบางชนิด รวมทั้งงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6 สัปดาห์

2) การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล

  • bullet_tickเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงานศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมาก่อน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ถือเป็นอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เปิดให้บริการเลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล ทำให้ผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์ไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้หลังการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอดด้วยวิธีนี้ยังงดมีเพศสัมพันธ์เพียง 2-4 สัปดาห์
  • bullet_tickแต่อย่างไรก็ตามการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยวิธีนี้มีข้อจำกัด คือการทําเลเซอร์ชนิดนี้ ควรทําในสุภาพสตรีที่มีช่องคลอดหย่อนยานไม่มากนัก เนื่องจากความกระชับที่ได้เป็นผลมาจากการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอบๆช่องคลอด ซึ่งเนื้อเยื่อช่องคลอดของแต่ละบุคคลก็อาจมีการตอบสนองต่อเลเซอร์–สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถกระชับช่องคลอดได้ 1 ปี
  • bullet_tickนอกจากนี้เลเซอร์ชนิดนี้ยังสามารถช่วยรักษาภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรีได้โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด TVT-O  แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน คือ ควรใช้รักษาในสุภาพสตรีที่มีภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ดที่ไม่รุนแรง หรือในสุภาพสตรีที่มีโรคประจำตัว ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้–แต่ข้อเสียเช่นเดียวกันกับเลเซอร์กระชับช่องคลอด คือผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถช่วยรักษาภาวะ ไอ จาม ปัสสาวะเล็ดได้ 1 ปี
ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เป็นหนึ่งของการศัลยกรรมเพื่อความงามที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความละเอียด และต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
Home       Services       Prices       Dr.Experience       Dr.Vitasna       Interview       Contact       Feedback / Suggestions       Copyright ©