เมนู
  หน้าหลัก
  บริการ
  รูปภาพก่อนและหลังการทำหัตถการ
  การผ่าตัดโดยเลเซอร์
  อัตราค่ารักษา
  พญ.วิทัศศนา
  ประสบการณ์แพทย์หญิง
  บทสัมภาษณ์
  ติดต่อ
  แสดงความคิดเห็น หรือ แนะนำ
ADDRESS : 454 Charansanitwong 90 Rd.,
Bang-O , Bangplad,Bankok
10700 Thailand
Phone : +66(0)28790300(1-5)
Fax : +66(0)24357545,2879 0395
E-mail : Aestheticgynecology@yanhee.net
Website : http://kondommobil.com
Map :
ที่อยู่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-879 0300 (1-5)
แฟกซ์ 02-435 7545, 02-879 0395
อีเมล์ Aestheticgynecology@yanhee.net
เว็บไซต์ http://kondommobil.com
แผนที่ โรงพยาบาลยันฮี
Admin

 

บทสัมภาษณ์ (Dr. Vitasna's Interviews)

ต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงามที่ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ให้สัมภาษณ์นิตยสารต่างๆ โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick

  • bullet_tick


ติดต่อเรา สายด่วน 084 730 6555 โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital) 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือ อีเมล์: info@drvitasna.com

 

Home       Services       Prices       Dr.Experience       Dr.Vitasna       Interview       Contact       Feedback / Suggestions       Copyright ©