เมนู
  หน้าหลัก
  บริการ
  รูปภาพก่อนและหลังการทำหัตถการ
  การผ่าตัดโดยเลเซอร์
  อัตราค่ารักษา
  พญ.วิทัศศนา
  ประสบการณ์แพทย์หญิง
  บทสัมภาษณ์
  ติดต่อ
  แสดงความคิดเห็น หรือ แนะนำ
ADDRESS : 454 Charansanitwong 90 Rd.,
Bang-O , Bangplad,Bankok
10700 Thailand
Phone : +66(0)28790300(1-5)
Fax : +66(0)24357545,2879 0395
E-mail : Aestheticgynecology@yanhee.net
Website : http://kondommobil.com
Map :
ที่อยู่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-879 0300 (1-5)
แฟกซ์ 02-435 7545, 02-879 0395
อีเมล์ Aestheticgynecology@yanhee.net
เว็บไซต์ http://kondommobil.com
แผนที่ โรงพยาบาลยันฮี
Admin

ตั้งแต่ปี 2542- จนถึงปัจจุบัน ทำงานที่โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จทางศัลยกรรมตกแต่งมากที่สุดใน ประเทศไทย แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 29 ปี หลังสำเร็จการศึกษาในปี 2531 โดยได้เริ่มการปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชในปี 2542 โดยเฉพาะในการผ่าตัดตกแต่งรีแพร์, ตกแต่งแคมเล็ก และผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด 

เป้าหมายของแพทย์หญิง วิทัศศนา–คือการทำความเข้าใจ และรับฟัง รวมทั้งแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้หญิงทุกคน ด้วยวิธีการผ่าตัดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพในทางการแพทย์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิง วิทัศศนา–ซึ่งเป็นผู้ที่มีความล้ำหน้าในด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ได้รับการฝึกหัดจาก นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค ผู้ค้นพบวิธีการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ทั้งนี้นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา แพทย์หญิง วิทัศศนา จึงเป็นหนึ่งในจำนวนแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา

เกี่ยวกับศัลยกรรมเลเซอร์ตกแต่งช่องคลอดและปากช่องคลอด–แพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถใช้วิธีการศัลยกรรมเลเซอร์ผ่าตัดแก้ไขและกระชับเนื้อเยื่อช่องคลอดที่หย่อนคล้อย การผ่าตัดปรับแต่งเนื้อเยื่อแคมเล็กหรือแคมใหญ่ที่เกินออกมามากเกินไป ฉีดเสริมเนินหัวหน่าวหรือฉีดเสริมแคมใหญ่ การผ่าตัดฟื้นฟูซ่อมแซมเยื่อพรหมจารี และการผ่าตัดอื่นๆ ของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ–แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การผ่าตัดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนโดยการใช้แผ่นพยุง การผ่าตัดภาวะท่อปัสสาวะหย่อน การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด การทําเลเซอร์แก้ไขภาวะช่องคลอดหย่อนยานโดยไม่ต้องผ่าตัด การทําเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยไม่ต้องผ่าตัด และอื่นๆ

 

จํานวนผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง 

ผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ใน โรงพยาบาลยันฮี ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 สิงหาคม 2560

การผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ 

(จำนวน)

 

1)-ผ่าตัดตกแต่งแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด (TVT-O / MiniArc Techinque) 

  861

2)-ผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดด้านหลัง (รีแพร์) / เลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล 

  4,335

3)-ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือแคมใหญ่ / ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

/ ตกแต่งปากช่องคลอด/ตกแต่งเยื่อพรหมจารี / ผ่าตัดตกแต่งลดรอยย่นแคมใหญ่

/ ผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่ และหรือ หัวหน่าวหลังการฉีดซิลิโคน/ ฉีดเสริมจีสปอท

/ ฉีดสารเติมเต็มแคมใหญ่ และ/หรือ หัวหน่าว / เลเซอร์ลดความคลํ้าอวัยวะเพศ และ/หรือ ขาหนีบ/เลเซอร์กระชับแคมใหญ่

   5,053

 

รวมจำนวนการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

 

 10,249

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มากว่า 10,000 รายการ จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง

 

Home       Services       Prices       Dr.Experience       Dr.Vitasna       Interview       Contact       Feedback / Suggestions       Copyright ©